servicii de consultanta in domeniul protectiei mediului

  • Studii de evaluare impact si bilant de  mediu
  • Evaluarea calitatii factorilor de mediu

Studiul de impact are ca scop evaluarea impactului asupra mediului generat de un proiect, prin proiect intelegandu-se atat investitii noi, cat si retehnologizarea/ modernizarea/ extinderea/ dezafectarea unor activitati existente.

Acordul de mediu este actul care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul din punct de vedere al protectiei mediului si este necesar pentru obtinerea Autorizatiei de construire.

Obtinerea avizului/acordului/autorizatiei de mediu prin:

  • Elaborare studii de impact, bilanturi de mediu, studii de risc
  • Reprezentarea clientilor in relatia cu Agentia de Protectie a Mediului