servicii de consultanta in domeniul protectiei muncii

 • Evaluarea riscurilor
 • Servicii de securitate şi sănătate în munca

 Evaluarea riscurilor

Prin evaluarea riscurilor se identifică eventualele vulnerabilităţi de siguranţă şi securitate a muncii, cu scopul de a elabora planuri de prevenire a unor posibile evenimente dăunătoare.

Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională constituie etapa iniţială a politicii de securitate şi sănătate în munca.

Servicii de evaluare a riscurilor:

 • Identificarea pericolelor
 • Identificarea angajaţilor care sunt expuşi riscurilor profesionale
 • Evaluarea riscurilor
 • Clasificarea riscurilor
 • Elaborarea măsurilor de prevenire şi/sau eliminare a riscurilor profesionale
 • Implementarea măsurilor stabilite
 • Analiza rezultatelor măsurilor stabilite şi, daca este cazul, stabilirea unor măsuri suplimentare

 Servicii de securitate şi sănătate a muncii

Ne propunem colaborarea cu dumneavoastră pentru stabilirea, implementarea şi îmbunătăţirea continuă a programului de securitate şi sănătate în muncă prin:

 • Elaborarea unui plan de prevenire şi protecţie
 • Instruire generală de securitatea şi sănătate în muncă
 • Elaborarea unui plan de acţiune în caz de pericol
 • Semnalizarea zonelor care prezintă riscuri de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă
 • Stabilirea echipamentului de protecţie necesar
 • Realizarea planului de securitate şi sănătate în muncă pe durata elaborării proiectelor, a registrului de coordonare şi a dosarului de intervenţii ulterioare pentru şantierele temporare sau mobile